Chất lượng giáo dục 2018-2019

Chất lượng giáo dục 2018-2019

THÔNG TIN VỀ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC THỰC TẾ

Năm học 2018 – 2019

 

THÔNG TIN VỀ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC THỰC TẾ

Năm học 2018 – 2019

 

STT

Nội dung

Tổng số

Chia ra theo khối lớp

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

I

Số học sinh chia theo hạnh kiểm

1286

427

312

283

264

1

Tốt

(tỷ lệ so với tổng số)

91.4%

92.5%

88.1%

88.3%

96.6%

2

Khá

(tỷ lệ so với tổng số)

8.4%

7.5%

10.9%

11.7%

3.4%

3

Trung bình

(tỷ lệ so với tổng số)

0.2%

0%

1.0%

0%

0%

4

Yếu

(tỷ lệ so với tổng số)

0%

0%

0%

0%

0%

II

Số học sinh chia theo học lực

1286

427

312

283

264

1

Giỏi

(tỷ lệ so với tổng số)

31.4%

32.1%

29.2%

27.6%

37.1%

2

Khá

(tỷ lệ so với tổng số)

43.9%

44.3%

42.9%

46.6%

41.3%

3

Trung bình

(tỷ lệ so với tổng số)

21.5%

21.8%

21.2%

22.3%

20.5%

4

Yếu

(tỷ lệ so với tổng số)

2.8%

1.6%

6.4%

3.5%

0%

5

HSKT hòa nhập

(tỷ lệ so với tổng số)

0.4%

0.2%

0.3%

0%

1.1%

III

Tổng hợp kết quả cuối năm

1286

427

312

283

264

1

Lên lớp

(tỷ lệ so với tổng số)

97.1%

98.4%

93.6

96.5%

100%

a

Học sinh giỏi

(tỷ lệ so với tổng số)

  31.4%

32.1%

28.8%

27.6%

37.1%

b

Học sinh tiên tiến

(tỷ lệ so với tổng số)

43.9%

44.3%

42.9%

46.6%

41.3%

2

Thi lại

(tỷ lệ so với tổng số)

2.8%

1.6%

6.4%

3.5%

0%

3

Lưu ban

(tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

 

4

Chuyển trường đến

(tỷ lệ so với tổng số)

3.2%

3.3%

3.2%

3.9

2.3%

5

Chuyển trường đi

(tỷ lệ so với tổng số)

2.6%

2.3%

3.2%

2.5%

2.6%

6

Nghỉ học chữa bệnh dài hạn (tỷ lệ so với tổng số)

0.3%

0.2%

0

1.1%

0

7

Bỏ học (qua kỳ nghỉ hè năm trước và trong năm học)

(tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

 

IV

Số học sinh đạt giải các kỳ thi học sinh giỏi

30

0

0

0

30

1

Cấp thành phố

30

0

0

0

30

2

Cấp Tỉnh

08

0

0

0

08

3

Quốc gia, khu vực một số nước, quốc tế

0

0

0

0

0

V

Số học sinh dự xét tốt nghiệp

264

 

 

 

264

VI

Số học sinh được công nhận tốt nghiệp

264

 

 

 

264

1

Giỏi

(tỷ lệ so với tổng số)

37.1%

 

 

 

37.1%

2

Khá

(tỷ lệ so với tổng số)

41.3%

 

 

 

41.3%

3

Trung bình

(tỷ lệ so với tổng số)

20.5%

 

 

 

20.5%

4

HSKT hòa nhập (tỷ lệ so với tổng số)

1.1%

 

 

 

1.1%

VII

Số học sinh nam/số học sinh nữ

647/639

208/219

151/161

150/133

138/126

VIII

Số học sinh dân tộc thiểu số

13

5

6

1

1

 

 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THÔNG TIN VỀ ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO, CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ NHÂN VIÊN

 (Tính đến thời điểm tháng 6/2019)

 

STT

Nội dung

Tổng số

Trình độ đào tạo

Hạng chức danh nghề nghiệp

Chuẩn nghề nghiệp

TS

ThS

ĐH

TC

Dưới TC

Hạng III

Hạng II

Hạng I

Tốt

Khá

Đạt

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên

 64

04

53 

02 

 0

05

17

32 

9

42

03

I

Giáo viên

Trong đó số giáo viên dạy môn:

52

03 

49 

 0

17 

30 

 8

41 

03

 0

1

Toán

14 

 0

14 

 06

08 

02 

12 

 0

2

02 

0

02 

 0

01 

0

 0

 02

3

Hóa

04 

0

 0

04 

 0

02

 02

01 

03 

 0

 0

4

Sinh

02

0

04 

 0

02 

 01

 01

 0

 0

5

Văn

17

0

01

16

0

0

0

04

9

0

2

12

03

0

6

Sử

01

0

0

01

0

0

0

0

01

0

0

01

0

0

7

Địa

01

0

0

01

0

0

0

01

0

0

01

0

0

0

8

GDCD

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

Tiếng Anh

05

0

0

05

0

0

0

0

05

0

0

05

0

0

10

Âm nhạc

02

0

0

02

0

0

0

01

01

0

0

02

0

0

11

Mĩ thuật

01

0

0

01

0

0

0

01

0

0

0

01

0

0

12

Thể dục

02

0

0

02

0

0

0

0

02

0

01

01

0

0

13

Công nghệ

01

0

0

01

0

0

0

0

01

0

0

01

0

0

14

Tin học

01

0

0

01

01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

Cán bộ đoàn đội

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

II

Cán bộ quản lý

02 

0

01 

01 

 0

02 

02 

 0

1

Hiệu trưởng

01 

0

 01

 0

 0

0

 0

01

2

Phó hiệu trưởng

01 

 0

 0

01 

 0

 01

 0

01 

III

Nhân viên

08 

0

02 

01 

05

0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

1

Nhân viên văn thư

01 

 0

01

 0

 0

0

 0

 0

 0

2

Nhân viên kế toán

 01

 0

 0

 01

 0

 0

 0

 0

 0

3

Thủ quỹ

 0

 0

 0

 0

 0

4

Nhân viên y tế

01 

01 

 0

 0

 0

 0

 0

5

Nhân viên thư viện

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

Nhân viên thiết bị, thí nghiệm

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

Nhân viên hỗ trợ giáo dục người huyết tật

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

Nhân viên công nghệ thông tin

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

Nhân viên bảo vệ

03

0

0

0

0

0

03

0

0

0

0

0

0

0

10

Nhân viên lao công

02

0

0

0

0

0

02

0

0

0

0

0

0

0

 

                                                                   

 

 

 

0 vote
Tin mới
Thống kê truy cập
Quảng cáo
  Bùi Hoàng Anh
  Bùi Hoàng Anh

  Hiệu Trưởng

  Đặng Thị Ánh Tuyết
  Đặng Thị Ánh Tuyết

  CT Công Đoàn

  Nguyễn Kim Ngọc
  Nguyễn Kim Ngọc

  Hiệu Phó

  Nguyễn Thanh Huyền
  Nguyễn Thanh Huyền

  Tổng Phụ Trách

  Phạm Ngọc Mai
  Phạm Ngọc Mai

  Bí Thư Đoàn

  Hoàng Thị Vân
  Hoàng Thị Vân

  TT - Sinh - Hóa - Địa

  Nguyễn Thị Loan
  Nguyễn Thị Loan

  Địa - Lý

  Phạm Hải Hòa
  Phạm Hải Hòa

  Sinh

  Trần Thị Tình
  Trần Thị Tình

  Đỗ Điểm Tuyết
  Đỗ Điểm Tuyết

  Toán

  Ngô Văn Hào
  Ngô Văn Hào

  Toán

  Nguyễn Thị Mai
  Nguyễn Thị Mai

  Toán

  Phạm Công Thành
  Phạm Công Thành

  Toán

  Trần Thu Hồng
  Trần Thu Hồng

  Toán - Lý

  Lê Thị Phượng
  Lê Thị Phượng

  Sử

  Lê Thị Yến
  Lê Thị Yến

  Văn

  Nguyễn Thị Nguyệt
  Nguyễn Thị Nguyệt

  Tiếng Anh

  Phạm Bích Thùy
  Phạm Bích Thùy

  Văn - Sử - Tiếng Anh

  Nguyễn Thị Dung
  Nguyễn Thị Dung

  Y Tế Học Đường

  Phạm Thị Hằng
  Phạm Thị Hằng

  Văn Phòng

  Nguyễn Thị Thủy
  Nguyễn Thị Thủy

  Hành Chính